Правила

Судоку се играе на решетка която се състои от 9 x 9 пространства разпределени на 9 реда (разположени хоризонтално) и 9 колони (разположени вертикално) групирани в квадрати с размери 3 x 3.

Всеки ред, колона и квадрат (9 пространства всеки) трябва да бъде попълнен с числата от 1 до 9 без да се повтарят никакви числа в ред, колона или квадрат.

 

В началото на играта в някои от клетките на решетката са подредени цифри. Целта е да се запълнят всички празни квадратчета с цифрите от 1 до 9. Колкото повече цифри има судоку решетката когато започвате играта, толкова по-лесен е судоку пъзела. По-трудните судоку пъзели имат само няколко попълнени числа в началото, а най-трудните пъзели разполагат само със 17 числа.

Има само едно условие - Всеки ред, всяка колона и всеки от малките квадрати с размер 3х3 след края на попълването трябва да съдържа всички цифри от 1 до 9. При това всяка от цифрите може да се съдържа само един път в даден ред, колона или квадрат.

 

В рамките на един ред, стълб или квадрат от решетката всяка цифра трябва да се съдържа точно 1 път.


✓Правилно

✗Неправилно

В интернет може да се намери и прочете много относно техниките за решаване на судоку. Тук няма да изчерпим всички техники за решаване на судоку решетките, а ще ви дадем само начална насока. В процеса на решаване всеки може да определи техниките които му допадат за решаването на судокуто, а който иска може да прегледа и техниките които сме обяснили в нашата графа със статии.

Не повтаряйте никакви числа

Както виждате в горния ляв квадрат (ограден със синьо) вече има попълнени 7 от 9 пространства. Единствените числа които липсват в този квадрат са 5 и 6. Като гледаме кои числа липсват в съответния квадрат, ред или колона, можем да използваме процес на елиминация и дедукция за да разберем кои числа трябва да сложим в празните пространства.

Примерно, в горния ляв квадрат знаем че трябва да добавим 5 и 6 за да завършим квадрата, но не можем да кажем кое число къде трябва да е след като проверим съседните редове и колони. Това означава че ще трябва да игнорираме горния ляв квадрат и да се опитаме да запълним друга част от решетката.

 

Не се опитвайте да налучквате

Судоку е игра базирана на логиката, така че не трябва да се опитвате да налучквате. Ако не знаете кое число да поставите в дадено пространство продължавайте да преглеждате другите части от решетката, докато не видите възможност да поставите число. Не се опитвайте да прибързвате - Судоку разчита на търпение, вдъхновение и разпознаване на патерни, а не на късмет и налучкване.

Използвайте процес на елиминация

Какво означава да използвате "процес на елиминация" докато играете Судоку? Ето пример. В Судоку решетката (показана отдолу), в най-лявата вертикална колона (оградена със синьо) липсват само няколко числа: 1, 5 и 6.

Един от начините да разберете кое число в коя колона да поставите е използването на "процес на елиминация" като проверите кои други числа вече са включени във всеки квадрат - понеже не може да има дублиращи се числа във всеки квадрат, ред или колона.

В този случай бързо можем да забележим че числото 1 се среща в горния ляв квадрат и в горния среден квадрат (числата оградени с червено). Това означава че има само едно място където можем да поставим 1 - в квадрата отбелязан със зелено. Така работи процеса на елиминация в Судоку - гледате кои места са свободни, кои числа липсват и след това чрез дедукция, базирана на позициите на числата в решетката, намирате кои числа къде трябва да поставите.

Судоку правилата като цяло не са сложни, но играта има безкрайни варианти с милиони различни комбинации и голяма разновидност от нива на трудност. Всичко това обаче е базирано на прости принципи използващи числата от 1 до 9, като трябва да се запълнят празните пространства, чрез логическо мислене, като числата не трябва да се повтарят в квадрат, ред или колона.